Knäppt

Knapp med dekor.

Tidigare har vi rapporterat om vikingatida knappar som hittats på gravfältet öster om Vattholmavägen i Gamla Uppsala.

Knappar var ovanliga under forntiden, eftersom man oftast använde sig av vackra dräktspännen i stället.

Men under medeltiden händer något. Knapp och knapphål börjar användas på klädesplaggen i Europa runt år 1300.

I matjorden på boplatsen mellan järnvägen och Vattholmavägen, har arkeologerna hittat knapparna som syns på bilderna här intill. Matjorden är det översta 30 centimetrarna, som rörts om vid plöjning under århundradenas lopp.

- Kanske har någon finklädd tappat en knapp när hen tog en genväg över åkrarna, på väg till kyrkan. Eller har de hamnat där vid gödsling, frågar sig Anton Seiler.

Säkert blev ägarna till knapparna ledsna när de upptäckte förlusten.

- Knapparna verkar vara efterreformatoriska, alltså från tiden efter 1527. Vill man få sitt lystmäte om denna dräktdetalj, finns det en uppsats av Otto Helander som heter ”Något om knappens historia i Sverige”. Grundliga fyndgenomgångar är verkligen något som vi arkeologer gillar, typologi is great, utbrister Anton.

Knapp.