Skrot avslöjar metallverkstad

Vid GUSK-ladan har det en gång legat en metallverkstad.
Arkeologer framför metallhanteringsplats

Alldeles intill GUSK-ladan vid Vattholmavägen, har man nu hittat spår efter en metallverkstad.  

- Vi har hittat sönderklippta metallbitar, tänkta att återvända när man skulle gjuta. Dessutom har vi påträffat smältor, det vill säga överblivet spill från gjutning, säger arkeologen Jonas Wikborg.  

Men inte nog med det. I lerjorden syns också stenfyllda gropar med träkol, som kan ha med metallhantverk att göra.  

- Eftersom marken varit plöjd, är det bara botten av anläggningarna som vi ser. Resten har förstörts av plogen. Förmodligen är det rester efter ässjor eller gjuterihärdar, säger Mia Englund som är arkeometallurg, det vill säga expert på forntida metallhantverk.  

En mynningsbit från ett keramikkärl, som kan dateras till yngre järnålder (550-1050 e. Kr), påträffades i en av anläggningarna.

I marken där arkeologerna gräver, syns en skarp gräns mellan ljus sand och mörk lera.  

- Tydligen har man valt den mer stabila lerjorden när man uppförde anläggningarna, säger Jonas Wikborg.  

Det är möjligt att ässjan, eller gjuterihärden, varit belägen inne i en byggnad när det begav sig. För att smeden skulle kunna avgöra vilken temperatur metallen hade, måste det nämligen vara mörkt. Förhoppningsvis kommer arkeologerna att hitta spår efter sådana byggnader, när de nu fortsätter att undersöka verkstadsområdet.