Ny statistik i Älgdata

Statistikfunktionerna håller just nu på att förbättras. Nuvarande funktioner kommer att bytas ut mot statistikbilder som är bättre anpassade för älgförvaltningssystemet. Bland annat kommer uppföljning kunna göras även för älgförvaltningsområdenas planer. Driftsättning planeras i februari 2018.